Kiedy otrzymam pieniądze za cesję szkody OC?

#

Środki wypłacane są na podstawie zawartej umowy cesji praw do odszkodowania. Pieniądze otrzymasz na wskazane konto w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy w Centali Campter lub u Autoryzowanego Doradcy.

Pamiętaj wysłać wszystkie dokumenty wraz z umową

Aby otrzymać płatność terminowo zadbaj o to aby przesłać wskazane poniżej dokumenty na nasz adres:
1. Wycena kosztów naprawy pojazdu wykonana przez ubezpieczyciela – obligatoryjne
2. Wycena niezależnego rzeczoznawcy wykonana na zlecenie Klienta – jeżeli posiadania
3. Wszelkie pisma i decyzji otrzymane od ubezpieczyciela, w tym decyzje dot. wypłaty odszkodowań – obligatoryjne
4. Kopia dokumentów pojazdu: dowód rejestracyjny, karta pojazdu – obligatoryjne
5. Faktury lub kopie faktur VAT za zakup części lub/i wykonanie naprawy pojazdu – jeżeli Klient posiada
6. Zdjęcia pojazdu w stanie sprzed i po wypadku – jeżeli Klient posiada
7. Kopia polisy AC i ogólnych warunków ubezpieczenia – jeżeli dotyczy szkody z ubezpieczenia własnego

Przewiń